Endre Korláth

Narozen: v roce 1881

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KORLÁTH Endre, dr.

XXIII. voleb. kraj

mk

Osvědč. posl. vydáno 254, 3. IV. 1924; 252. IX.

Volba verifikována 19. XII. 1924.

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Slib vykonal 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

Návrhy:

7 pozměňov. návrhů k osnově zák. o živnostenském zákonu pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (zpr. t. 4773) k §§ 1, 2, 20, 22, 74, 122 a 249.

293, 25. IX. 1924; 2141-3. IX.

Řeč v rozpravě:

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

283, 10. IX. 1924; 1290. IX. (maď. 1316)

o sociálním pojištění zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1644. IX. (maď. 1744)

o živnostenském zákonu pro Slovensko a Podkarpatskou Rus a o změně zákona o úpravě právních poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci tamže (zpr. t. 4773 a 4834).

293, 25. IX. 1924; 2131. IX. (maď. 2191)

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na rok 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

296, 31. X. 1924; 127. X. (maď. 170)

o státně zaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

316, 18. XII. 1924; 956. X. (maď. 980)

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 223. XI. (maď. 271)

o státním rozpočtu pro rok 1926 (zpr. t. 5329; skup. polit.).

369, 2. X. 1925; 1007. XI. (maď. 1093)

Prohlášení:

učiněné jménem starousedlého rusínského obyvatelstva a zvláště Maďarů o poměrech a požadavcích lidu na Podkarpatské Rusi u příležitosti projednávání zákona o úpravě promlčecí lhůty v imunitních záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546).

259, 9. IV. 1924; 429. IX. (maď. 471)

Interpelace:

naléhavá, o odcizení čtyř knih Komenského funkcionáři České akademie věd a umění v Praze ve prospěch národního českého jmění a kde jde tedy o národní čest,

t. 5392. 379, 16. X. 1925; 1608. XI.

o křivdách způsobených obyvatelstvu města Těčova tím, že hranice státu nejsou dosud upraveny,

t. 4596/I. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4974/I. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

o pronájmu velkotrafiky v Užhorodě,

t. 4596/II. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4799/IX. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

o bídných dotacích učitelů církevních lidových škol v Podkarpatské Rusi,

t. 4596/III. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4974/II. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

o sklárně ve Ferenczvölgyi v okolí obce Tačova,

t. 4793/IV. 282, 4. IX. 1924; 1189. IX.

odpov. t. 5042/XIII. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

o respektování menšinových práv obyvatelů rumunské národnosti v Podkarpatské Rusi,

t. 4892/XV. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5090/VII. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

Dotazy:

o zpětném převzetí do služby úředníka železničního Josefa Tótha ve Výloku.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

o úpravě platů podúřednického a pomocného personálu ředitelství státních lesů v Buštině.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 6. X.

o poukázání pense vdově Iloně Barnákové, roz. Hájkové.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

o náhradě škod způsobených povodní obci Bykenic a o opravě cesty při této obci ležící, aby se zamezilo povodním.

267, 3. VI. 1924; 779. IX.

o opožděném doručování týdeníku "Kárpátalji Magyar Gazda" v Tjačevu.

276, 24. VI. 1924; 1012. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 6. X.

o jmenování Emmy Jacinové roz. Jungbauerové.

278, 25. VI. 1924; 1041. IX.

odpov. 290, 23. IX. 1924; 1888. IX.

o propuštění hlídačů Jána Dána a Fraňa Patakyho.

284, 11. IX. 1924; 1323. IX.

o pensi Josefa Botha, ředitele kanceláře v Kosině.

284, 11. IX. 1924; 1323. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

o dvojím zdanění Štefana Szánta v Užhorodě a Fráni Tatze v Perečíně.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

v záležitosti punčochárny patřící úvěrnímu družstvu v Šarošorosi.

345, 4. VI. 1925; 190. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 561. XI.

v záležitosti úpravy platu malých dělníků buštinské a rahovské stát. pokladny.

345, 4. VI. 1925; 190. XI.

o provedení zákonů č. 287/1924 a 310/1924.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o zvýšení pense četnického strážmistra Imricha Hadella.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o úpravě hranic v Tiačevu.

370, 5. X. 1925; 1127. XI.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stol. v Užhorodě (přečin podle § 14, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil zpěvem maďarské národní hymny v kostele sv. Štěpána v Užhorodě)

272, 12. VI. 1924; 868. IX.

zpr. t. 4629; zprav. J. Mach;

vydán: 280, 26. VI. 1924; 1142-3. IX.

soud. stol. v Užhorodě (přečin podle § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky)

272, 12. VI. 1924; 868. IX.

zpr. t. 4695; zprav. J. Maxian;

vydán: 319, 19. XII. 1924; 1051. X.ISP (příhlásit)