JUDr. Bohuslav Klimo

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLIMO Bohuslav, dr.

XIX. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - komise pro dáv. z maj. - kult. - rozp. - soc. pol. - stát. zříz. - ústav. práv. - vyšetřov. a zásob.

Řeč v rozpravě:

o naléh. interp. L. Surányiho o porušování práva asylu v R. Č. (t. 607).

33, 15. XII. 1920; 1344. II.

o prohlášení min. předsedy J. Černého o událostech v Krompachu na Slovensku.

59, 3. III. 1921; 2430. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.).

97, 23. XI. 1921; 893. IV.

o částečném zrušení zák. čl. LXIII z r. 1912 výjimeč. opatřeních (zpr. t. 3463).

134, 4. IV. 1922; 196. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

169, 17. XI. 1922; 614. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.).

232, 27. XI. 1923; 730. VIII.

o vzájemném poměru náboženských vyznání (zpr. t. 5136).

341, 2. IV. 1925; 78. XI.

Interpelace:

v záležitosti zaopatřovacích požitků pro nestátní učitele-pensisty a učitelské vdovy a sirotky,

t. 1733. 60, 8. III. 1921; 2466. II.

odpov. t. 2537. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

v záležitosti definitivního jmenování státních úředníků a zaměstnanců na Slovensku,

t. 1734. 60, 8. III. 1921; 2466. II.

odpov. t. 2356. 69, 24. VI. 1921; 189. III.ISP (příhlásit)