František Klátil

Narozen: v roce 1905
Zemřel: v roce 1972

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLÁTIL František

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform. a vnitř. bezp.

Interpelace:

ve věci vojenských zběhů z československé armády,

t. 51. 15, 13. XII. 1945; dod.

odpov. t. 173. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci rostoucího pobouření všech Pražanů nad hromadným přihlašováním se Němců o naši státní příslušnost v Praze,

t. 373. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)