Ing. Rudolf Jung

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JUNG Rudolf, inž.

XIV. voleb. kraj

NND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - rozp. - soc. pol. a stát. zříz.

Návrhy:

na zlepšení postavení státních zaměstnanců a učitelstva, t. 656.

18, 9. XI. 1920; 205. II.

na zlepšení postavení státních železničních zaměstnanců, t. 678.

19, 10. XI. 1920; 268. II.

na zákonné upravení platů a služebních poměrů zaměstnanců notářských a advokátních, t. 2207.

68, 31. V. 1921; 141. III.

obnoven č. 3459; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku, t. 3836.

167, 14. XI. 1922; 401. VI.

na vydání zákona o občanských školách, t. 4100.

213, 14. V. 1923; 411. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o mimořádné výpomoci stát. zaměstnancům (zpr. t. 302).

13, 10. VII. 1920; 717. I.

pozměňov. návrh k osnově zák. o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (t. 640), týkající se škrtnutí § 4.

18, 9. XI. 1920; 231. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (zpr. t. 854).

26, 25. XI. 1920; 546. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zák. z 12. VIII. 1921, č. 322 Sb. z. a n. o podpoře nezaměstnaných, týkající se změny v úvodním odstavci článku 1.

115, 20. XII. 1921; 1841. IV.

19 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zák. o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291), týkajících se §§ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 31, 42 a čl. IV.

115, 20. XII. 1921; 1870, 1874. IV.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zlepšení dopravních poměrů v sever. Moravě a záp. Slezsku.

31, 4. XII. 1920; 1232. II.

k osnově zák. o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291), týkající se povinnosti přijímati těžké válečné poškozence do služeb.

115, 20. XII. 1921; 1874. IV.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení. minist. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

2, 1. VI. 1920; 25. I. (něm. 29)

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

9, 18. VI. 1920; 411. I. (něm. 437)

o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (t. 640).

18, 9. XI. 1920; 239. II. (něm. 261)

o státním rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830) a o událostech teplických.

23, 23. XI. 1920; 392. II. (něm. 416)

o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (t. 854).

26, 25. XI. 1920; 542. II. (něm. 589)

o souhlasu N. S. ke zvýšení rozpočtových položek kapitoly "Nejvyšší správní soud" (zpr. t. 1564).

57, 18. II. 1921; 2357. II. (něm. 2375)

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

58, 1. III. 1921; 2407. II. (něm. 2421)

o 24hodin. počítání času (zpr. t. 2408).

69, 24. VI. 1921; 209. III. (něm. 255)

o změně ustanovení zákonů o solním monopolu (zpr. t. 2022).

71, 12. VII. 1921; 351. III. (něm. 399)

o poskytnutí úvěru stát. železniční správě na opatření vozidel v r. 1921 (zpr. t. 2529).

75, 22. VII. 1921; 688. III. (něm. 710)

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3286).

112, 19. XII. 1921; 1738. IV. (něm. 1775)

o změně a doplnění některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291).

115, 20. XII. 1921; 1865. IV. (něm. 1895)

o změně finanč. zákona ze 17. XII. 1920, čís. 682 Sb. z. a n. a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 3373).

123, 20. I. 1922; 2249. IV. (něm. 2318)

o poskytnutí úvěru republice Rakouské (zpr. t. 3687).

148, 20. VI. 1922; 1026. V. (něm. 1113)

o výkupu ústecko-teplické dráhy státem (zpr. t. 3733).

153, 23. VI. 1922; 1272. V.

o nabytí Buštěhradské železnice státem (zpr. t. 4147).

213, 14. V. 1923; 448. VII. (něm. 483)

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na cti spáchané tiskem (zpr. t. 4569).

263, 15. IV. 1924; 603. IX. (něm. 643)

o dalším dočasném zkrácení přípravné služby soudcovské (zpr. t. 4912).

297, 11. XI. 1924; 184. X. (něm. 208)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

368, 1. X. 1925; 894. XI. (něm. 955)

Prohlášení:

jménem klubu posl. strany NND, že členové tohoto klubu se nezúčastní projednávání rozpočtu na rok 1925 (zpr. t. 4930).

300, 18. XI. 1924; 281. X. (něm. 300)

Věcná poznámka:

osobní poznámka, v níž vysvětluje svůj výrok o ženách-poslankyních, jehož užil ve své řeči ve 26. schůzi.

26, 25. XI. 1920; 545. II.

v níž se ohražuje proti výrokům posl. Pelikána učiněným v 71. schůzi.

77, 29. VII. 1921; 830. III. (něm. 845)

týkající se prohlášení německé národní strany o řeči posl. J. Patzela, pronesené u příležitosti projednávání sociálního pojištění (zpr. t. 4795).

289, 19. IX. 1924; 1881. IX. (něm. 1883)

Interpelace:

naléhavá, o zabavení deníku "Deutsche Post" v Opavě,

t. 151. 10, 19. VI. 1920; 523. I.

odpov. t. 344. 14, 26. X. 1920; 26. II.

naléhavá, o převzetí Košicko-bohumínské dráhy do státní správy,

t. 1650. 58, 1. III. 1921; 387. II.

odpov. t. 2940. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

naléhavá, pro soustavné stihání německých zaměstnanců,

t. 1740. 62, 10. III. 1921; 2521. II.

odpov. t. 2942. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

o utlačování a pomíjení německých železničních zřízenců,

t. 1805. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

odpov. t. 2955. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

naléhavá, jak násilně vládne vládní komisař v Jihlavě,

t. 4626. 267, 3. VI. 1924; 802. IX.

naléhavá, o stoupajícím ochuzování vyrábějících stavů denně nesmírně stoupající drahotou a nedostupným zatížením daněmi a dávkami,

t. 4821. 282, 4. IX. 1924; 1248. IX.

zodpověděna prohlášením ministra zásob. dr. Franke.

282, 4. IX. 1924; 1191. IX.

stran opětovného dosazení všech železničních zaměstnanců, kteří následkem státních převratů byli postiženi, sproštěni, přeloženi na dřívější jejich místa a odčinění všech škod,

t. 249. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 809. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

ve věci rozpuštění obecních zastupitelstev na Hlučínsku,

t. 259. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 850. 25, 24. XI. 1920; 441. II.

o událostech při krvavé slavnosti letního slunovratu v Jihlavě,

t. 340. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 1508. 54, 14. II. 1921; 2214. II.

o zákazu schůzí na Hlučínsku,

t. 1001. 32, 14. XII. 1920; 1316. II.

odpov. t. 1993. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o odepření veškerých požitků státním, po příp. železničním úředníkům a zřízencům, kteří ještě nebyli převzati,

t. 1458. 52, 8. II. 1921; 212. II.

odpov. t. 2379. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

o týrání Němců okresní politickou správou hlučínskou,

t. 1653. 59, 3. III. 1921; 2453. II.

odpov. t. 2354. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

o některých nejdůležitějších požadavcích německého národa,

t. 643. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

obnovena t. 3781/III. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

o bývalých rakouských nebo rakousko-uherských státních zaměstnancích německé národnosti, kteří se mírovou smlouvou saint-germainskou stali československými občany a převratem byli přímo nebo nepřímo ohroženi ve své existenci,

t. 1145. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

obnovena t. 3781/III. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

o oněch bývalých rakouských nebo rakousko-uherských státních zaměstnancích německé národnosti, kteří se stali mírovou smlouvou saint-germainskou československými stát. občany, převratem r. 1918 beze své viny byli ohroženi ve své existenci nebo poškozeni ve svém povolání, a kteří usilují, aby byli převzati do služeb československého státu,

t. 1146. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

obnovena t. 3781/IV. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

o založení vládního časopisu "Prager Presse",

t. 1811. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

obnovena t. 3781/V. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

jak znojemské úřady neustále porušují zákony a jak znojemské zastupitelství porušilo poslaneckou imunitu,

t. 1742. 63, 11. III. 1921; 2624. II.

odpov. t. 2241. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

o úředním jazyku u západoslezských okresních soudů, t. 1790.

64, 15. III. 1921; 2731. II.

odpov. t. 2090. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o zastavení odpočivného bývalým dělnicím tabákové továrny v Jihlavě,

t. 1928. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 2381. 69, 24. VI. 1921; 242. III.

o zhoršení kvalifikace německých státních zaměstnanců,

t. 2272. 69, 24. VI. 1921; 185. III.

že moravský zemský výbor vykonává nátlak na obce, aby upisovaly IV. stát. půjčku,

t. 2273. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 3085. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

o neoprávněném trestání osob při sčítání lidu,

t. 2685. 77, 29. VII. 1921; 811. III.

odpov. t. 3159/XXX. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

že velitel opavské posádky nadával Němcům,

t. 2695. 76, 27. VII. 1921; 729. III.

o obchodní společnosti "Východ",

t. 2721. 79, 2. VIII. 1921; 908. III.

odpov. t. 3322/XXXIV. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

že v Mor. Ostravě mělo býti 5000 osob oloupeno o volební právo tím, že zmizely stálé voličské seznamy,

t. 2938. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

odpov. t. 3430/IV. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o nezákonnostech při sčítání lidu r. 1921,

t. 3128. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

obnovena t. 3781/VI. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

pro odpověď na dotaz o udání zemské úřednice,

t. 3181/X. 103, 2. XII. 1921; 1360. IV.

odpov. t. 3425/VI. 130, 28. III. 1922; 9. V.

o nesprávných údajích v odpovědi na interpelaci,

t. 3190/XVII. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

o nesmyslném počešťování německých místních jmén,

t. 3190/XVIII. 104, 6. X. 1921; 1392. IV.

o odstrčení německých průvodčí vlaku v krnovské stanici a o pronásledování německých železničních zaměstnanců v obvodu olomouckého ředitelství,

t. 3190/XIX. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

o propuštění 86 učitelů ve východním Slezsku,

t. 3190/XX. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

o zabavení periodického časopisu "Neue Zeit" v Opavě,

t. 3201/V. 107, 15. XII. 1921; 1513. IV.

odpov. t. 3425/IV. 130, 28. III. 1922; 9. V.

o zabavení periodického časopisu "Deutsche Zeitung" v Olomouci,

t. 3201/XVI. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

odpov. t. 3425/XII. 130, 28. III. 1922; 9. V.

že prý má vláda v úmyslu zabrati pohraniční lesy,

t. 2338. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 3322/VII. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o nezákonném chování správy vojenského zásobovacího skladiště v Dejvicích,

t. 3158/XVIII. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

odpov. t. 3322/LIII. 124, 24. I. 1922; 2362. IV.

o dvojím zabavení jednoho čísla opavského periodického časopisu "Neue Zeit",

t. 3351/V. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

o jazykových přehmatech na státních drahách,

t. 3442/XXIII. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3807/I. 164, 7. XI. 1922; 346. VI.

že opavské velitelství evidence koní podává klamné zprávy,

t. 3519/XVI. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3778/III. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

o postupu úřadů ve věcech týkajících se sčítání lidu,

3550/II. 140, 26. V. 1922; 485. V.

odpov. t. 3801/XX. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

jak olomoucké ředitelství státních drah jedná s německými úředníky,

t. 3550/III. 140, 26. V. 1922; 485. V.

odpov. t. 3794/XII. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o podpoře pozůstalých po oněch německých občanech, kteří byli českými vojáky zastřeleni při obsazování německé části Čech, při projevech pro právo sebeurčení a při rozpouštění německých schůzí,

t. 3561/I. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

o porušení jazykového zákona brněnským stát. zastupitelstvem,

t. 3700/IX. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3940/XVII. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o českých zápisech do pozemkové knihy,

t. 3700/X. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

o jazykových přehmatech berních úřadů,

t. 3740/V. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

o dvoujazyčném vyřizování německých spisů,

t. 3740/VI. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3800/XII. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

aby bylo konečně převzato 48 zaměstnanců státních železnic československé státní příslušnosti, kteří nebyli převzati ani do činné služby, ani do výslužby,

t. 3785/X. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 4410/XII. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o přepadnutí německých turnérů v noci ze dne 7. na 8. července t. r. ve stanici Louka-Horní Litvínov,

t. 3995/XIX. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4254/IX. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o zabavení period. tiskopisu,

t. 4152/XIII. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4243/XVII. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o rozpuštění spolku, že užíval skobového kříže,

t. 4385/I. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4550/XII. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

o odstrkování německých úředníků při obsazování míst,

t. 4551/VIII. 265, 27. V. 1924; 736. IX.

odpov. t. 4794/XVIII. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

o hromadném překládání německých železničářů z Jihlavy,

t. 4721/V. 278, 25. VI. 1924; 1042. IX.

odpov. t. 4891/XV. 294, 30. X. 1924; 8. X.

že není dovoleno vyplňovati nákladní listy německým jazykem při dopravě nákladního zboží do Rakouska a z Rakouska,

t. 4857/X. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 5056/XII. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

že opavské policejní ředitelství zakázalo píseň "Wenn alle untreu werden",

t. 4892/II. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5035/XVI. 320, 29. I. 1925; 1074. X.

že se nerozepisují volby v obci Šunichlu (Bohumín-nádraží),

t. 4903/III. 299, 17. XI. 1924; 248. X.

odpov. t. 5042/XIX. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

o obecních volbách v Karvinné v okrese frýštátském v českosloven. Slezsku,

320, 29. I. 1925; 1071. X.

odpov. t. 5153/XIII. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

o poměrech ve Svazu národů,

t. 5154/I. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

o provádění restrikce úřednictva,

t. 5201/VII. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

o zabavení periodického časopisu "Jungdeutsches Volk",

t. 5290/XV. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o těžkém porušení ústavně-právně zaručené imunity posl. J. Mayera a inž. Kalliny karlovarskými státními policisty,

t. 5338/XXI. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

o obecních volbách v Jihlavě.

5, 10. V. 1920; 152. I.

o případu Jos. Reinolda, účetního poddůstojníka.

5, 10. VI. 1920; 152. I.

ve věci nucené správy lesů a dvorů, náležejících kapitole Vratislavské.

5, 10. VI. 1920; 152. I.

o hanebném finanč. hospodářství v obci Olomouci.

14, 26. X. 1920; 20. II.

o zrušení německého reformního gymnasia v Kroměříži.

14, 26. X. 1920; 20. II.

o zlepšení železničního spojení v západ. Slezsku a zvláště z Opavy a do Opavy.

15, 27. X. 1920; 36. II.

odpov. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

o protizákonném použití demobilisovaných a vojáků na dovolené při obecních volbách v Jihlavě.

15, 27. X. 1920; 36. II.

odpov. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

o zastavení stíhání, zavedených pro školní stávky.

15, 27. X. 1920; 36. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2384. II.

o vypsání voleb v území těšínském a hlučínském.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

odpov. 43, 18. I. 1921; 1721. II.

o železničních zřízencích služby zbavených.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o obsazení místa přednosty zdravotní služby ve Slezsku.

21, 12. XI. 1920; 313. II.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2464. II.

o štvanicích proti německým zřízencům v závodech ostravsko-karvínského revíru, v továrně na vagony v Kopřivnici a Studánce.

23, 23. XI. 1920; 362. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o obilí, jež má dodati západní Slezsko.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

odpov. 66, 31. III. 1921; 6. III.

jak jsou zaměstnanci justiční správy zkracováni na dietách.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

odpov. 72, 14. VII. 1921; 430. III.

o hrozbách rodičům německých školních dítek na Hlučínsku.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o barbarském soudnictví na Hlučínsku.

58, 1. III. 1921; 2383. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

pro bezdůvodné propuštění železničáře.

58, 1. III. 1921; 2417. II.

o přehmatech pohraničního dozoru.

65, 16. III. 1921; 2841. II.

odpov. 72, 14. VII. 1921; 430. III.

jak byl poddůstojník neoprávněně dán mimo službu.

65, 16. III. 1921; 2841. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 103. III.

o přeložení berních úředníků berního úřadu ve Vranově na Moravě.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o přesazování poštovních úředníků.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 71, 12. VII. 1921; 338. III.

o odstrkování německých úředníků u slezské zemské vlády.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

o pomíjení podúředníků při jmenování úředníky.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

o odsouzení 26 osob podle "Prügelpatentu".

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

že úředníci okresního soudu opavského tajně udali německou zemsko úřednici.

70, 30. VI. 1921; 275. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o soustavném pronásledování slezského ochranného spolku "Nordmark".

91, 16. XI. 1921; 252. IV.

o neodůvodněném propuštění jisté kancelářské síly.

117, 21. XII. 1921; 1909. IV.

o nespravedlivém potrestání přednosty stanice v Sebuzíně.

118, 10. I. 1922; 1980. IV.

jak olomoucké ředitelství státních drah vykládá výnos ministerstva železnic.

119, 12. I. 1922; 2012. IV.

o propuštění ženských zaměstnanců na stanici Ústí nad Labem.

121, 17. I. 1922; 2122. IV.

že okresní politická správa frývaldovská uložila neslýchané tresty.

121, 17. I. 1922; 2122. IV.

o vyhoštění říšskoněmeckého státního příslušníka ze státního území.

139, 23. V. 1922; 412. V.

o protiprávním přeložení úředníka na dočasnou dovolenou.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o znemožnění činnosti nemocenské pokladně pro soukromé úředníky.

139, 23. V. 1922; 413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o bezúčelném exponování průvodčích vlaků z Hrušovan-Šanova.

139, 23. V. 1922; 413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

že byl propuštěn ze služby poštovní podúředník Arnošt Stuhlhofer ve Znojmě.

139, 23. V. 1922; 413. V.

odpov. 146, 14. VI. 1922; 816. V.

jak vojenští lékaři lehkomyslně nakládali a vojákem.

139, 23. V. 1922; 413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

o výměně bankovek okolkovaných padělanými kolky.

139, 23. V. 1922; 413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o nelidském nakládání s vysloužilými železničními zaměstnanci.

139, 23. V. 1922; 413. V.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o neodůvodněném propuštění kancelářské pomocnice Anežky Schmakové od železničního staničního úřadu ve Vrbně ve Slezsku.

143, 8. VI. 1922; 724. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o nespravedlivém potrestání přednosty stanice v Sebuzíně.

143, 8. VI. 1922; 724. V.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

o propuštění ženských zaměstnanců na stanici Ústí nad Labem.

143, 8. VI. 1922; 724. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o odstrčení německého úředníka.

143, 8. VI. 1922; 724. V.

odpov. 162, 27. X. 1922; 279. VI.

o bezdůvodném propuštění želez. zaměstnance v Louce-Horním Litvínově.

143, 8. VI. 1922; 724. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

že dílenský pomocník Hockauf z plzeňských dílen nebyl převzat.

143, 8. VI. 192; 724. V.

odpov. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

že železniční úřad nezaplatil za dodávky.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 202, 19. IV. 1923; 105. VII.

jak olomoucká okr. polit. správa nakládá s obchodníkem Janem Müllerem.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

o odepření státního občanství.

170, 21. XI. 1922; 654. VI.

odpov. 199, 10. IV. 1923; 17. VII.

o propuštění písařky Elsy Bognerové.

170, 21. XI. 1922; 654. VI.

odpov. 202, 19. IV. 1923; 104. VII.

o překládání úředníků z oblasti slezských tratí košicko-bohumínské dráhy.

178, 12. XII. 1922; 1539. VI.

odpov. 198, 23. III. 1923; 5. VII.

o bezdůvodném propuštění několika poddůstojníků z povolání.

180, 14. XII. 1922; 1593. VI.

odpov. 198, 23. III. 1923; 5. VII.

ze se stanice Hrob má zrušiti jako domovská stanice.

180, 14. XII. 1922; 1593. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

o zneužívání t. zv. prügelpatentu.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o zkrácení Němců při přijímání do tabákové továrny v Lanškrouně.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 208, 8. V. 1923; 305. VII.

o vraždě Maxe Kinzla v Bruntále.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o neodůvodněném propuštění železničního zaměstnance.

185, 6. II. 1923; 2106. VI.

odpov. 202, 19. IV. 1923; 105. VII.

o stíhání německých železničních zaměstnanců pro účast na politických schůzích.

186, 9. II. 1923; 2137. VI.

odpov. 203, 19. IV. 1923; 236. VII.

o sestátnění opavské policie.

189, 16. II. 1923; 2178. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o postupu opavské státní policie.

189, 16. II. 1923; 2178. VI.

odpov. 225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

jak okr. hejtman Deutsch při opavské okresní politické správě jedná se stranami.

189, 16. II. 1923; 2178. VI.

jak dačická okresní politická správa nakládá s Němci.

189, 16. II. 1923; 2178. VI.

odpov. 221, 31. X. 1923; 49. VIII.

o vypovězení rakouského státního občana Aloise Edera.

191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o potrestání poštovního zřízence pro jeho činnost jako zástupce obce.

191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 32. VII.

že jihlavské státní policejní komisařství zakázalo skobový kříž.

193, 28. II. 1923; 2305. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

o poškození dělníků při udržování trati.

209, 11. V. 1923; 319. VII.

odpov. 222, 5. XI. 1923; 90. VIII.

že zemřelý železniční zřízenec byl přeložen zpět do statutu III-b.

209, 11. V. 1923; 319. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

že se zásadně nedbá ustanovení jazykového zákona.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o vylučování Němců při obsazování přednostenských míst.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

že nebyli přijati do železniční služby němečtí dělníci bez zaměstnání.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

o propuštění písařek. 219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

o vydírání příspěvků pro všelijaké účely v krňovské výtopně.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o soustavném pronásledování oficiála Jos. Malchera z Rýmařova olomouckým ředitelstvím státních drah.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

že četnictvo obtěžuje národně-socialistické důvěrníky.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o jazyku oznámení v železničních vozech.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 272, 12. VI. 1924; 866. IX.

že zdánlivě nespolehliví občané nejsou ustanovováni.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

že Němci jsou zkracováni při rozdělování půdy.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o provádění jazykových zkoušek v části Slezska obydlené Němci.

227, 20. XI. 1923; 255. VIII.

odpov. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

že německému moravsko - ostravskému tělocvičnému spolku nebyla poskytnuta subvence.

238, 10. XII. 1923; 1257. VIII.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

o cestách pensistů do ciziny.

238, 10. XII. 1923; 1257. VIII.

odpov. 259, 9. IV. 1924; 422. IX.

že v Jihlavě bylo studentům zakázáno nositi barevné odznaky.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

o propuštění poddůstojníka z povolání Hanse Lercha ze Znojma.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o nespravedlivém nakládání s jistým německým železničním zaměstnancem.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 260, 11. IV. 1924; 500. IX.

o poškození dílenských zaměstnanců, pracujících na úkol, pokud jsou členy obecních zastupitelstev nebo komisí.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o utiskování neunifikovaného úředníka košicko-bohumínské dráhy.

247, 6. III. 1924; 9. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o zasahování okresní politické správy do práv obcí při příležitosti 4. března.

249, 20. III. 1924; 118. IX.

odpov. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

že rýmařovská okr. pol. správa a brněnská zemská politická správa zneužívají Prügelpatentu.

249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

aby česká nižší průmyslová škola byla přeložena z budovy opavského německého státního gymnasia.

249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

o rozšíření budovy bývalého opavského ústavu pro vzdělání učitelů.

249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

že německá obecná škola v Kateřinkách u Opavy byla omezena na 4 třídy.

249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

jak se chová přídělový komisař pozemkového úřadu Řezáč v Opavě.

249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. 278, 25. VI. 1924; 1042. IX.

o přejímacím řízení v Třemešku.

249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

o protizákonném postupu olomouckého ředitelství státních drah proti dvěma německým železničním úředníkům v Opavě.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

že jihlavské policejní komisařství zneužívá Prügelpatentu.

275, 18. VI. 1924; 997. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

že zábřežská okresní politická správa zneužívá tak zvaného Prügelpatentu.

278, 25. VI. 1924; 1041. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o podloudnictví v území cukmantelském a frývaldovském.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 299, 17. XI. 1924; 239. X.

o zavedení úplného nedělního klidu v šternberských obchodech podle § 75, článku IX živnostenského řádu.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 293, 25. IX. 1924; 2124. IX.

o zavedení úplného nedělního klidu v krnovských obchodech podle § 75, čl. IX živnost. řádu.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 293, 25. IX. 1924; 2124. IX.

o zavedení úplného nedělního klidu v opavských obchodech podle § 75, čl. IX živnost. řádu.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 293, 25. IX. 1924; 2124. IX.

o zavedení úplného nedělního klidu v šumperských obchodech podle § 75, čl. IX živnost. řádu.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 293, 25. IX. 1924; 2124. IX.

o potrestání města Opavy za příčinou návštěvy presidenta Masaryka.

286, 16. IX. 1924; 1427. IX.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

ve věci neunifikovaného úředníka Košicko-bohumínské dráhy Rudolfa Swatosche.

288, 18. IX. 1924; 1629. IX.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

o rozpuštění místní skupiny ochranného spolku na Hlučínsku.

288, 18. IX. 1924; 1629. IX.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

že byla zamítnuta žádost zvěrolékaře Josefa Pollaka o nostrifikaci jeho zvěrolékařského diplomu.

289, 49. IX. 1924; 1765. IX.

o zvláštním případu povolání k vojenské službě.

293, 25. IX. 1924; 2124. IX.

odpov. 306, 26. XI. 1924; 613. X.

o hrozícím přeložení zaměstnanců krnovských železničních dílen.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

o smrtelném úrazu na jízdárně ve Vávrovicích.

311, 10. XII. 1924; 827. X.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

že policejní ředitelství v Morav. Ostravě zakázalo pořádání zábavy.

320, 29. I. 1925; 1069. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

že chirurg světového jména byl zařazen jako zdravotní vojín v záloze.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

ze ředitelství státního dluhu a likvidatura ředitelství státního dluhu nedbají předpisů jazykového zákona.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 345, 4. VI. 1925; 191. XI.

ze bylo odepřeno přiznati státní občanství válečnému invalidovi.

342, 22. V. 1925; 109. XI.

že němečtí profesoři nebyli povýšeni "z politických důvodů".

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 352, 2. VII. 1925; 386. XI.

aby činitelé pohraniční stráže byli poučeni o oprávnění k přestupu hranic.

348, 23. VI. 1925; 296. XI.

o smrti Jana Schindlera, způsobené fin. strážníkem Kopeckým ze Škrochovic.

348, 23. VI. 1925; 296. XI.

odpov. 363, 22. IX. 1925; 610. XI.

o postupu prachatické okresní politické správy ve věci jistého pomníku.

351, 1. VII. 1925; 358. XI.

jak se nakládá se záložníky u pěšího pluku čís. 8 v Místku.

364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o postupu poštovního eráru proti městům Domašovu nad Bystřicí a Berounu na Moravě.

364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o sebevraždě vojína.

364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o postupu ředitelství státních drah Praha-Sever proti 150 německým železničářům v Podmoklech.

368, 1. X. 1925; 867. XI.

že české odborové organisace špehují německé železniční zaměstnance.

368, 1. X. 1925; 867. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Opavě (přestupky podle § 3 zák. shrom., § 23 tisk. zák. a podle čl. III., odst. 3. ze dne 15. října 1868, ř. z. čís. 142).

89, 21. X. 1921; 187. IV.

žád. odvolána 139, 23. V. 1922; 422. V.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin velezrady podle § 58 c) tr. z., spáchaný řečí pronesenou dne 6. května 1921 ve Vídni)

91, 16. XI. 1921; 257. IV.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 421. V.

zemsk. tr. s. v Opavě (zločiny podle §§ 76 a 99 tr. z.)

91, 16. XI. 1921; 257. IV.

okr. s. v Opavě (přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V. zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 z r. 1863)

106, 9. XII. 1921; 1474. IV.

žád. odvolána 139, 23. V. 1922; 422. V.

zemsk. s. v Opavě (přestupky podle §§ 312, 314 tr. z., dále §§ 14 a 19 shrom. zákona a skutková podstata přestupku podle § 491 tr. z. a čl. V zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. ex 1863)

141, 29. V. 1922; 512. V.

zpr. t. 3848; zprav. dr. Bartošek;

nevydán 177, 7. XII. 1922; 1531-1532. VI.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin. velezrady podle § 58 c) tr. z., spáchaný v r. 1921 a 1922 v Polském Těšíně)

202, 19. IV. 1923; 105. VII.

zpr. t. 4872; zprav. K. Moudrý;

nevydán 311, 10. XII. 1924; 841. X.

zemsk. s. v Opavě (zločin ve smyslu podle § 15, č. 3 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., a pro přečin podle § 15, č. 2 téhož zákona, jichž se dopustil řečí na schůzi dne 19. prosince 1923 ve Vídni konané)

265, 27. V. 1924; 740. IX.

zpr. t. 4694; zprav. Fr. Modráček;

nevydán 321, 29. I. 1925; 1087-8. X.

zemsk. s. v Opavě (přečin urážky na cti tiskem podle §§ 488 a 491 tr. z., jehož se dopustil uveřejněním článku v časopise "Neue Zeit" proti Richardu Kubíkovi ze Sandhýblu)

324, 5. III. 1925; 1238. X.

zpr. t. 5184; zprav. V. Votruba;

vydán: 352, 2. VII. 1925; 399-401. XI.

zemsk. tr. s. v Brně (přečin podle § 14, č. 5 a přečin podle § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí na veřejné schůzi dne 2. ledna 1925 v Brně)

342, 22. V. 1925; 121. XI.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 17, č. 1 a přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí dne 8. března 1925 na smuteční schůzi, pořádané vídeňským spolkem "Hilfsverein für Deutschböhmen und die Sudetenländer")

348, 23. VI. 1925; 299. XI.

zemsk. s. v Opavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na slavnosti v Krnově dne 1. května 1925)

351, 1. VII. 1925; 359. XI.

zpr. t. 5286; zprav. V. Votruba;

nevydán 376, 13. XI. 1925; 1507-8. XI.

Volán k pořádku:

18, 9. XI. 1920; 239, 250. II.

57, 18. II. 1921; 2354, 2357. II.

58, 1. III. 1921; 2410. II.

69, 24. VI. 1921; 209, 210, 211. III. a odňato mu slovo.

71, 12. VII. 1921; 363. III.

75, 22. VII. 1921; 690. III.

77, 29. VII. 1921; 813. III.

123, 20. I. 1922; 2253. IV.

148, 20. VI. 1922; 1026. V.

153, 23. VI. 1922; 1280. V. a odňato mu slovo.

297, 11. XI. 1924; 190. X.

300, 18. XI. 1924; 281, 282, 286. X.

368, 1. X. 1925; 897, 900. XI.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

18, 9. XI. 1920; 250. II.

po dobu pěti schůzí 18, 9. XI. 1920; 250. II.

po dobu 10 schůzí. 35, 17. XII. 1920; 1483. II.

po dobu trvání 69 schůze. 69, 24. VI. 1921; 211. III.

po dobu 5 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc červenec.

153, 23. VI. 1922; 1282. V.ISP (příhlásit)