Rudolf Fischer

Narozen: v roce 1880

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FISCHER Rudolf

V. voleb. kraj.

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. imunit. - rozp. - zásob. a živnost.

Návrhy:

4 pozměňov. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2340, 2341. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 186.

81, 4. VIII. 1921; 1007. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k § 31.

115, 20. XII. 1921; 1874. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák., jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767), týkající se změny v nadpisu zákona.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1596. V.

2 pozměňov. návrhy k osnově finančního zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. IX.

173, 24. XI. 1922; 1028, 1031. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 10.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1675. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XIV. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1172. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350) k § 2.

241, 12. XII. 1923; 1382. VIII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k §§ 3 a 17.

245, 19. XII. 1923; 1628, 1632. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o inkompatibilitě) k § 5.

264, 16. IV. 1924; 680. IX.

pozměňov. návrh k osnově zákona změně zákona o volebním soudu (zpr. t. 4568) k čl. I.

264, 16. IV. 1924; 689. IX.

5 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o cedulové bance (zpr. t. 5130) k čl. III, IV, VIII a), XII, XXI a XXIV.

341, 2. IV. 1925; 65. XI.

doplňov. návrh k osnově zákona o úpravě výhod poskytnutých stát. zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290), týkající se § 2.

110, 16. a 17. XII. 1921; 1643. IV.

doplňov. návrh k osnově zákona o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828) k § 2.

291, 24. IX. 1924; 2063. IX.

aby se přes předlohu t. 4352 (změna ustanovení zákona o dopravních daních) přešlo k dennímu pořadu.

243, 14. XII. 1923; 1522. VIII.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se úvěru konsumním družstvům.

28, 1. XII. 1920; 815. II.

k témuž předmětu, týkající se transportu bramborů.

31, 4. XII. 1920; 1241. II.

k usnesení Stál. výb. o úhradě cen mlýnských výrobků (ústní zpr. o t. 560, příl. A, C, D, Ch) ohledně novelisace tohoto usnesení.

37, 18. XII. 1920; 1535. II.

k osnově fin. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XVIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1294. IV.

k osnově zák. o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3373), týkající se předložení zprávy o provedených revisích Nejvyšším účetním kontrolním úřadem.

125, 25. I. 1922; 2500. IV.

2 resol. k osnově zák. o hospodářských ujednáních uzavřených mezi R. Č. a říší Německou v Praze 29. VI. 1920 (zpr. t. 3447), týkající se uspíšení vyjednávání o celní a obchodní dohodě s Německem a úlev v malém pohraničním styku.

136, 5. IV. 1922; 268. V.

k osnově zák. o stát. rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300), týkající se předkládání zpráv o revisích, které Nejvyšší účetní kontrolní úřad provádí.

235, 29. XI. 1923; 1070. VIII.

k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se poskytování podpory organisacím pro péči o dítě a o mládež.

236, 30. XI. 1923; 1161. VIII.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542), týkající se všeobecného vyhlášení nařízení vydaných vládou podle § 12, odst. 9.

258, 8. IV. 1924; 370. IX.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 504. I. (něm. 547)

o činnosti Stálého výboru na podkladě zpr. t. 560, příl. A, C, D, Ch.

37, 18. XII. 1920; 1536. II. (něm. 1550)

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2321. II. (něm. 2363)

o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

79, 2. VIII. 1921; 919. III. (něm. 943)

o úhradě schodku z moučného hospodářství (zpr. t. 2833).

85, 6. VIII. 1921; 1245. III. (něm. 1293)

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.).

96, 22. XI. 1921; 744. IV. (něm. 321)

o hospodářských ujednáních uzavřených mezi R. Č. a říší Německou v Praze 29. VI. 1920 (zpr. t. 3447).

136, 5. IV. 1922; 263. V. (něm. 271)

o změně zákona o celním sazebníku (zpr. t. 3605).

145, 13. VI. 1922; 779. V. (něm. 802)

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.).

172, 23. XI. 1922; 969. VI. (něm. 1012)

o naléh. interp. ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII).

201, 17. IV. 1923; 69. VII. (něm. 87)

o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 4941).

217, 28. VI. 1923; 596. VII. (něm. 628)

o změně zák. o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1356. VIII. (něm. 1423)

o dalším zmocnění. vlády k prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 4362).

242, 13. XII. 1923; 1458. VIII. (něm. 1505)

o změně ustanovení zákona o daních dopravních (zpr. t. 4370).

243, 14. XII. 1923; 1519. VIII. (něm. 1563)

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

258, 8. IV. 1924; 366. IX. (něm. 413)

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828).

291, 24. IX. 1924; 2044. IX. (něm. 2080)

o závěrečném účtu stát. výdajů a příjmů R. Č., o účtu stát. melioračního fondu a stát. bytového fondu za rok 1921 a o účtu dávky z majetku a přírůstku na majetku do konce r. 1921 (zpr. t. 5060).

326, 10. III. 1925; 1275. X. (něm. 1284)

o cedulové bance (zpr. t. 5130).

339, 1. IV. 1925; 27. XI. (něm. 44).

Interpelace:

o zdražení cukru,

t. 4085/VII. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4391/XIII. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o konfiskaci č. 8 časopisu "Volksstimme" ze dne 28. ledna 1923, vycházejícího ve Varnsdorfu,

t. 4174/V. 219, 30. X. 1923; 11. VIII.

odpov. t. 4249/XVII. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.ISP (příhlásit)