Štefan Feczko

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FECZKO Štefan

XXI. voleb. kraj

ČSD

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Volba nebyla ověřena 5, 10. VI. 1920; 151. I.

Za něho nastoupil Kunst Robert.ISP (příhlásit)