Daniel Ertl

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1962

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ERTL Daniel

XVIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 2. I.

Byl členem výb. inic. - kult. - ústav. práv. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

na úpravu právních poměrů učitelstva na nestátních veř. školách národních a slučování těchto škol na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 5360.

372, 7. X. 1925; 1345. XI.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.)

97, 23. XI. 1921; 944. IV.

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.)

173, 24. XI. 1922; 1090. VI.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Báňské Bystřici (přečin podle §§ 1 a 3, odst. 2, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z roku 1914.

119, 12. I. 1922; 2015. IV.

žád. obnovena.

159, 24. X. 1922; 8. VI.

zpr. t. 4130; zprav. J. Koudelka;

nevydán 211, 12. V. 1923; 385. VII.ISP (příhlásit)