Navržené změny předpisů Sbírky zákonů - pouze neukončené tisky

Tisky: vše, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
316/1922Nařízení k provedení zákona ze dne 13. července 1922, č. 231 Sb. z. a n., o propočítání služební doby příslušníkům československého četnictva1
320/1922Nařízení o stažení pětikorunových československých státovek s datem 15. dubna 19192
336/1922Nařízení, jímž se vydávají pravidla o zkouškách osob povinnosti školské odrostlých na školách občanských1
339/1922Nařízení, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 30. června 1921, čís. 248 Sb. z. a n., o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických1
340/1922Nařízení, jímž se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 29. prosince 1921, čís. 474 Sb. z. a n., o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických na Slovensku a v Podkarpatské Rusi1
371/1922Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 7. prosince 1922, č. 370 Sb. z. a n., o stanovení výhod v plnění branné povinnosti1
376/1922Nařízení o úpravě uhelného hospodářství1
389/1922Zákon, jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 24. července 1919, čís. 446 Sb.z. a n., dále nařízení ministra s plnou mocí pro správu Slovenska ze dne 25. listopadu 1919, č. 8428 pres., a zákona ze dne 21. prosince 1921, čís. 480 Sb.z.a n., o úpravě promlčenípráva k vyměření a vymáhání daní a dávek na léta 1921 a 19221
392/1922Nařízení, jímž se provádí § 84 zákona ze dne 11. července 1922, č. 242 Sb. z. a n., o pojištění u báňských bratrských pokladen1
396/1922Zákon, kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců1
398/1922Nařízení, kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů o nemocenském pojištění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi1
402/1922Zákon o prodloužení drahotních přídavků k důchodům invalidním a starobním, vypláceným na Hlučínsku1
410/1922Zákon o výplatě jednorázových výpomocí k pensím učitelů škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi s podporou státní1
411/1922Vyhláška podle § 2 zákona ze dne 19. ledna 1922, čís. 25 Sb. z. a n., o poplatcích za udílená povolení k vývozu a dovozu zboží a za ověřené ohlášky1
57/1923Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské Ženského výrobního spolku v Chrudimi1
142/1923Vyhláška o vysvědčeních České dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Duchcově1
156/1923Vyhláška o vysvědčeních Městské dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Plzni1
157/1923Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Rychnově nad Kněžnou1
205/1923Vládní nařízení, že vysvědčení na odchodnou tříleté cvičné dílny při státní průmyslové škole v Bratislavě nahrazují průkaz ukončení učebního poměru pro živnost zámečnickou a živnost truhlářskou1
215/1923Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Mladé Boleslavi1

<<202122232425262728>>ISP (příhlásit)