Navržené změny předpisů Sbírky zákonů - pouze neukončené tisky

Tisky: vše, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
40/2009Zákon trestní zákoník18
634/2004Zákon o správních poplatcích15
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů10
1/1993Ústava České republiky10
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)8
361/2000Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů8
89/2012Zákon občanský zákoník8
99/1963Občanský soudní řád7
247/1995Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů7
131/2000Zákon o hlavním městě Praze7
561/2004Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)7
262/2006Zákon zákoník práce7
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)6
13/1997Zákon o pozemních komunikacích6
128/2000Zákon o obcích (obecní zřízení)6
187/2006Zákon o nemocenském pojištění6
283/1993Zákon o státním zastupitelství5
117/1995Zákon o státní sociální podpoře5
155/1995Zákon o důchodovém pojištění5
129/2000Zákon o krajích (krajské zřízení)5

12345>>ISP (příhlásit)