Tisková zpráva z jednání Stálé komise pro Ústavu ČR

8. 9. 2020

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR se na své 22. schůzi dne 8. září 2020 zabývala návrhem ústavního zákona týkajícího se vyslání, pobytu, průjezdu a přeletu ozbrojených sil, návrhem ústavního zákona zakotvujícího právo na nutnou obranu i se zbraní, připravovaným vládním návrhem novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR, reagujícím na jarní zkušenosti s nouzovým stavem, návrhem ústavního zákona o celostátním referendu a návrhy ústavních zákonů týkajícími se ochrany vody.

Stálá komise nedoporučila návrh ústavního zákona týkající se vyslání, pobytu, průjezdu a přeletu ozbrojených sil v předloženém znění a vyzvala k hledání kompromisního znění i se zástupci Senátu po senátních volbách. U návrhu ústavního zákona zakotvujícího právo na nutnou obranu i se zbraní a připravovaného vládního návrhu novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR komise projevila vůli se těmito návrhy dále zabývat, projdou-li prvním čtením na plénu Poslanecké sněmovny. U návrhu ústavního zákona o celostátním referendu vzali členové komise na vědomí, že byl připraven pozměňovací návrh zástupců čtyř poslaneckých klubů, který reaguje na dosavadní politické a právní výhrady, a nic tedy nebrání dalšímu projednávání návrhu v druhém a třetím čtení. A k návrhům ústavních zákonů posilujících ochranu vody předsedkyně komise Kateřina Valachová navrhla uspořádat na přelomu října a listopadu širší jednání komise za účasti odborníků a zástupců navrhovatelů.

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)