Mandátový a imunitní výbor

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, dle zákona č. 159/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o střetu zájmů ("registr"), ukládá veřejným funkcionářům oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Informace o nahlížení do registru a jak získat uživatelské jméno a heslo, viz sekce Informace.

Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny vede registr pro poslance, členy vlády, vedoucí ústředních orgánů státní správy a funkcionáře některých dalších orgánů, pokud nejsou senátory, v tomto případě je evidenčním orgánem Mandátový a imunitní výbor Senátu.

 

Dokument DOC Formulář pro podávání oznámení (dokument DOC, 150KB)


English

Přihlásit/registrovat se do ISP