Usnesení PS č. 52

ke zprávě o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2016 do září 2017 /sněmovní tisk 6/ - ke stanovení výše odměn členům kontrolní rady Grantové agentury České republiky /sněmovní dokument 53/ (12. prosince 2017)
ISP (login)