Usnesení PS č. 49

k návrhu na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (12. prosince 2017)
ISP (login)