Usnesení PS č. 47

k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu (12. prosince 2017)
ISP (login)