Usnesení PS č. 48

k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (12. prosince 2017)
ISP (login)