Usnesení PS č. 46

k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství (12. prosince 2017)
ISP (login)