Usnesení PS č. 43

k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů (12. prosince 2017)
ISP (login)