Usnesení PS č. 41

k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (12. prosince 2017)
ISP (login)