Usnesení PS č. 20

k návrhu na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby (28. listopadu 2017)
ISP (login)