Schválený pořad a stav projednávání 22. schůze

Od 4. 5. 2022 18:00 do 4. 5. 2022 18:33
Aktuální stav k 4. 5. 2022, 18:33


Zákony - prvé čtení

  1. 1.

    Návrh poslanců Ivana Adamce, Radima Fialy, Romana Kubíčka, Michala Kučery, Ondřeje Lochmana a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

  1. 2.

    Návrh na ukončení stavu pandemické pohotovosti /sněmovní dokument 756/  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze