Chamber of Deputies
Resolutions

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 221k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 57/ - druhé čtení (22. května 2018) 
č. 222k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 13/ - třetí čtení (23. května 2018) 
č. 223k vládnímu návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění /sněmovní tisk 48/ - třetí čtení (23. května 2018) 
č. 224k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění /sněmovní tisk 49/ - třetí čtení (23. května 2018) 
č. 225k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 91/ - třetí čtení (23. května 2018) 
č. 226k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (23. května 2018) 
č. 227k návrhu na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (23. května 2018) 
č. 228k návrhu na volbu členů Rady Českého rozhlasu (23. května 2018) 
č. 229k návrhu na volbu člena Rady České televize (23. května 2018) 
č. 230k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 47/6/ - zamítnutému Senátem (23. května 2018) 
č. 231k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 90/1/ - vrácenému Senátem (23. května 2018) 
č. 232k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení (23. května 2018) 
č. 233k projednání důsledků závazků a migračních rizik, které vyplývají z podpisu Marrákešského protokolu ministrem vnitra vlády České republiky (24. května 2018) 
č. 234k návrhu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení (25. května 2018) 
č. 235k návrhům Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 731/ Poslanecká sněmovna (25. května 2018) 
č. 236ke sloučené rozpravě u sněmovních tisků 35, 111 a 117 - prvá čtení (25. května 2018) 
č. 237k návrhu poslanců Zdeňka Ondráčka a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/ - prvé čtení (25. května 2018) 
č. 238k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 12/4/ - vrácenému Senátem (29. května 2018) 
č. 239k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/6/- vrácenému Senátem (29. května 2018) 
č. 240k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/6/ - zamítnutému Senátem (29. května 2018) 

<<8910111213141516>>
ISP (login)