Chamber of Deputies
Resolutions

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 201k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 59/1/ - vrácenému Senátem (17. dubna 2018) 
č. 202k návrhu poslanců Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 110/ - prvé čtení (17. dubna 2018) 
č. 203k návrhu poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové, Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu /sněmovní tisk 111/ - prvé čtení (17. dubna 2018) 
č. 204k návrhu na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie (18. dubna 2018) 
č. 205k návrhu na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (18. dubna 2018) 
č. 206k návrhu na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (18. dubna 2018) 
č. 207k vládnímu návrhu zákona o zpracování osobních údajů /sněmovní tisk 138/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (18. dubna 2018) 
č. 208k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů /sněmovní tisk 139/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (18. dubna 2018) 
č. 209k návrhu poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 102/ - prvé čtení (18. dubna 2018) 
č. 210k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 112/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (19. dubna 2018) 
č. 211k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 120/ - prvé čtení (19. dubna 2018) 
č. 212k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony /sněmovní tisk 130/ - prvé čtení (19. dubna 2018) 
č. 213k vládnímu návrhu zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu /sněmovní tisk 15/ - třetí čtení (20. dubna 2018) 
č. 214k návrhu poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - třetí čtení (20. dubna 2018) 
č. 215k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 104/ - prvé čtenípodle § 90 odst. 2 (20. dubna 2018) 
č. 216k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení (20. dubna 2018) 
č. 217k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (20. dubna 2018) 
č. 218k návrhu na určení ověřovatelů 13. schůze Poslanecké sněmovny (22. května 2018) 
č. 219k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - prvé čtenípodle § 90 odst. 2 (22. května 2018) 
č. 220k návrhu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - druhé čtení (22. května 2018) 

<<789101112131415>>
ISP (login)