Resolutions

č. 1k volbě ověřovatelů organizačního výboru (25. listopadu 2021) 
č. 2k návrhu na schválení účasti některých osob na schůzích organizačního výboru Poslanecké sněmovny (25. listopadu 2021) 
č. 3k návrhu na přikázání zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů a dalších návrhů výborům Poslanecké sněmovny a k zařazení zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů a dalších návrhů do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (25. listopadu 2021) 
č. 4k návrhu termínu a pořadu 3. schůze Poslanecké sněmovny (25. listopadu 2021) 
č. 5k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (25. listopadu 2021) 
č. 6k návrhu termínu a pořadu 2. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (25. listopadu 2021) 
č. 7k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv vyžadujících souhlas Parlamentu do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny, na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (1. prosince 2021) 
č. 8k návrhu na přikázání zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů a dalších návrhů výborům Poslanecké sněmovny a k zařazení zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů a dalších návrhů do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (1. prosince 2021) 
č. 9k návrhu termínu a pořadu 4. schůze Poslanecké sněmovny (1. prosince 2021) 
č. 10k návrhu termínu a pořadu 3. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (1. prosince 2021) 
č. 11k návrhu na zařazení návrhů zákonů, mezinárodních smluv vyžadujících souhlas Parlamentu a jiných podkladů do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny, na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (14. prosince 2021) 
č. 12k návrhu na přikázání zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů a dalších návrhů výborům Poslanecké sněmovny a k zařazení zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů a dalších návrhů do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (14. prosince 2021) 
č. 13k návrhu termínu a pořadu 6. schůze Poslanecké sněmovny (14. prosince 2021) 
č. 14k týdennímu programu Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslaneckých klubů (14. prosince 2021) - zrušeno usnesením č. 45 
č. 15k návrhu režimu konání schůzí organizačního výboru (14. prosince 2021) 
č. 16k návrhu časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na 1. pololetí 2022 (14. prosince 2021) 
č. 17k návrhu na zřízení podvýboru organizačního výboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, stanovení počtu členů, volbu členů a předsedy podvýboru (14. prosince 2021) 
č. 18k návrhu termínu a pořadu 4. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (14. prosince 2021) 
č. 19k návrhu na zařazení návrhů zákonů, mezinárodních smluv vyžadujících souhlas Parlamentu a jiných podkladů do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny, na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (12. ledna 2022) 
č. 20k návrhu na přikázání zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů a dalších návrhů výborům Poslanecké sněmovny a k zařazení zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů a dalších návrhů do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (12. ledna 2022) 

1234
ISP (login)