Committee on Agriculture
Seminars

Dopad regulace na maloobchodní trh s potravinami (26. září 2018) 
Voda - sucho (20. března 2019) 
Biopotraviny a jejich perspektiva v českém prostředí (21. března 2019) 
Kvalita potravin a zdraví spotřebitelů (30. dubna 2019) 
Likvidace plastových odpadů potravinářského průmyslu (17. září 2019) 
Klecový chov hospodářských zvířat (31. října 2019) 
Budoucnost naší krajiny: co ještě nevíte o pozemkových úpravách? (30. října 2019) 
Řešení problematiky dvojí kvality potravin v novele zákona o potravinách (12. listopadu 2019) 
Diskuse k zahrádkářskému zákonu (4. února 2020) ISP (login)