Permanent Commission on Family Issues, Equal Opportunities and Minorities
Resolutions

č. 1k programu 1. schůze (15. ledna 2014) 
č. 2k volbě ověřovatelů (15. ledna 2014) 
č. 3k určení počtu místopředsedů (15. ledna 2014) 
č. 4k termínu a pořadu 2. schůze (15. ledna 2014) 
č. 5k volbě člena do dotační komise (12. února 2014) 
č. 6k programu (28. února 2014) 
č. 7k volbě místopředsedkyně komise (28. února 2014) 
č. 8k podpoře kampaně Křídla a kořeny rodiny (25. března 2014) 
č. 9k převzetí záštity (9. dubna 2014) 
č. 10k převzetí záštity (9. dubna 2014) 
č. 11k programu schůze (30. května 2014) 
č. 12k návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (tisk 82) (30. května 2014) 
č. 13k programu schůze (13. června 2014) 
č. 14k programu schůze (8. října 2014) 
č. 15k převzetí záštity nad seminářem (8. října 2014) 
č. 16k převzetí záštity nad soutěží (8. října 2014) 
č. 17k programu schůze (19. listopadu 2014) 
č. 18k programu schůze (14. ledna 2015) 
č. 19k převzetí záštity (14. ledna 2015) 
č. 20k převzetí záštity (14. ledna 2015) 

12
ISP (login)