Committee on Public Administration and Regional Development
Session invitations

č. 1 (5. prosince 2013) 
č. 2 (11. prosince 2013) 
č. 3 (16. a 17. ledna 2014) 
č. 4 (26. února 2014) 
č. 5 (4. až 6. března 2014) 
č. 6 (19. března 2014) 
č. 7 (10. dubna 2014) 
č. 8 (29. dubna 2014) 
č. 9 (20. až 22. května 2014) 
č. 10 (10. června 2014) 
č. 11 (25. června 2014) 
č. 12 (27. srpna 2014) 
č. 13 (2. až 4. září 2014) 
č. 14 (7. října 2014) 
č. 15 (23. října 2014) 
č. 16 (11. a 12. listopadu 2014) 
č. 17 (13. a 14. ledna 2015) 
č. 18 (15. a 16. ledna 2015) 
č. 19 (27.- 29. ledna 2015) 
č. 20 (26. února 2015) 

1234
ISP (login)