Documents

Session invitations

č. 15
č. 14 (23. června 2022)

Resolutions

č. 70k návrhu termínu a pořadu 15. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (23. června 2022)
č. 69k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (23. června 2022)
č. 68k návrhu termínu a pořadu 29. schůze Poslanecké sněmovny (23. června 2022)
č. 67k návrhu na přikázání zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů a dalších návrhů výborům Poslanecké sněmovny a k zařazení zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů a dalších návrhů do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (23. června 2022)
č. 66k návrhu na zařazení návrhů zákonů, mezinárodních smluv vyžadujících souhlas Parlamentu a jiných podkladů do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny, na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (23. června 2022)ISP (login)