Interpelace


Poslanci se mohou obracet s dotazy na členy vlády buď písemně nebo prostřednictvím ústních interpelací. Na interpelace jsou vyhrazeny čtvrtky, pokud jsou jednacími dny - odpovědi na písemné interpelace se projednávají od 9 do 11 hodin, odpovědi na ústní interpelace na předsedu a členy vlády od 14:30 do 18 hodin.

Písemné interpelace

Neprojednané písemné interpelace:

ČísloNázev
707/0Písemná interpelace poslankyně Olgy Richterové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodce
709/0Písemná interpelace poslankyně Olgy Richterové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci nezbytné legislativní úpravy pro obce realizující komplexní podporu v bydlení
770/0Písemná interpelace poslance Mikuláše Ferjenčíka na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci dvou tisíc miliard peněz našich občanů z lithia
897/0Písemná interpelace poslankyně Věry Kovářové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci nedostatečné kapacity základních a mateřských škol
1015/0Písemná interpelace poslankyně Věry Kovářové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci informovanost samospráv
1017/0Písemná interpelace poslankyně Věry Kovářové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci kompenzace krajům
1098/0Písemná interpelace poslance Jakuba Jandy na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci podpory sportovní oblasti v době koronavirové krize
1124/0Písemná interpelace poslance Jana Lipavského na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci plánované cesty „ekonomického poradce prezidenta republiky“ Martina Nejedlého do Moskvy
1132/0Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci ochrany utajovaných skutečností v Kanceláři prezidenta republiky a Vojenské kanceláři prezidenta republiky
1187/0Písemná interpelace poslance Jana Farského na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci demolice drážních objektů v Královéhradeckém kraji
1188/0Písemná interpelace poslance Mariana Jurečky na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou ve věci odsouzeného lobbisty Romana Janouška
1216/0Písemná interpelace poslance Jana Jakoba na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci informace k žádosti o prodloužení udělené výjimky z povinnosti používat Národní elektronický nástroj pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky do 31. prosince 2023
1259/0Písemná interpelace poslankyně Dany Balcarové na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci přípravy Česko-německé smlouvy o zlepšování splavnosti Labe
1261/0Písemná interpelace poslance Vojtěcha Munzara na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci vyvození důsledků ze závěru soudu (nezákonné výzvy novomanželům)
1262/0Písemná interpelace poslance Vojtěcha Munzara na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci kontrol a udělování sankcí realitním zprostředkovatelům podle zákona AML
1268/0Písemná interpelace poslance Petra Bendla na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci finanční podpory firem holdingu Agrofert
1269/0Písemná interpelace poslance Petra Bendla na ministra zemědělství Miroslava Tomana ve věci přesunu pravomocí hospodaření se státním majetkem mezi společnostmi Lesy ČR, s. p. a Vojenské lesy a statky, s. p.

Ústní interpelace

Ústní interpelace se losují ve čtvrtek v 11.30 hodin, jestliže je jednacím dnem Poslanecké sněmovny.

You may also be interested in
ISP (login)