╚SSDPolitical group Czech Social Democratic Party was established in the 8th election term on October 27, 2017.

Currently it has 14 members, out of it 2 women.
Chairman of the political group is Jan Chvojka.

 

Historie poslaneckého klubu ╚SSD navazuje na dýjiny ╚eské sociální demokracie, která byla obnovena krátce po listopadové revoluci v roce 1989. Hned v listopadových dnech byl ustaven p°ípravný výbor obnovy sociální demokracie, který °ídil stranu a× do °ádného XXIV. sjezdu v b°eznu 1990. Sociální demokracie je otev°enou levicovou stranou. Zakládá svou politiku na humanitný-demokratickém úsilí o to, aby všichni lidé bez rozdílu mohli nalézt svou lidskou d¨stojnost ve svobodý. V roce 1991 se ve Federálním shromá×dýní p°ihlásilo 13 poslanc¨ k poslaneckému klubu Sociálný demokratické orientace. Po volbách v roce 1992 zastupovalo  ╚SSD 16 poslanc¨ ve FS a stejný poŔet v ╚NR. Po rozdýlení ╚SFR, vzniku samostatné ╚eské republiky a Poslanecké snýmovny Parlamentu ╚R se do konce volebního období v roce 1996 poslanecký klub ╚SSD se svými 27 Ŕleny stal t°etím nejvýtším v Poslanecké snýmovný. Ve volbách v roce 1996 získala ╚SSD 61 mandát¨ a od té doby je její poslanecký klub v×dy jednou ze dvou nejsilnýjších parlamentních frakcí.

P°edsedy poslaneckého klubu ╚SSD v Poslanecké snýmovný byli:
Karel Hrdý (od 12. 1. 1993 do 9. 7. 1994)
Zdenýk Trojan (od 9. 7.1994 do 18. 1. 1995)
Stanislav Gross (od 18. 1. 1995 do 4. 4. 2000)
Zdenýk Škromach (od 4. 4. 2000 do 22. 5. 2001)
Bohuslav Sobotka (od 22. 5. 2001 do 18. 7. 2002 a od 1. 1. 2009 do 6. 12. 2011)
Milan Urban (od 18. 7. 2002 do 18. 3. 2003)
Petr Ibl (od 18. 3. 2003 do 18. 1. 2005)
Michal Kraus (od 7. 2. 2005 do 24. 1. 2006)
Michal Hašek (od 31. 1. 2006 do 31. 12. 2008)
Jeroným Tejc (od 6. 12. 2011)

Poslanecký klub ╚SSD sídlí v objektu Snýmovní 1.

Zasedací místnost klubu ╚SSD

Sitting order

Sitting order


ISP (login)