Weekly Agenda during week of August 2 - 8, 2021


Probíhající schůze: 82. schůze (od 10. 2. 2021), 84. schůze (od 19. 2. 2021), 88. schůze (od 26. 2. 2021), 91. schůze (od 23. 3. 2021), 99. schůze (od 21. 4. 2021), 105. schůze (od 27. 5. 2021), 108. schůze (od 9. 6. 2021), 111. schůze (od 7. 7. 2021), 112. schůze (od 15. 7. 2021), 113. schůze (od 28. 7. 2021), 114. schůze (od 28. 7. 2021), 115. schůze (od 30. 7. 2021)
Navržené schůze: 116. schůze (od 6. 8. 2021)

Pondělí 2. srpna 2021

Případné akce budou upřesněny.

 

Úterý 3. srpna 2021

Případné akce budou upřesněny.

 

Středa 4. srpna 2021

Případné akce budou upřesněny.

 

Čtvrtek 5. srpna 2021

Případné akce budou upřesněny.

 

Pátek 6. srpna 2021


116. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 9.00 hodin
podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

v jednacím sále č. J 205, Sněmovní 1


Návrh pořadu:

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 911/ - třetí čtení

2. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 652/ - třetí čtení

3. Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1143/ - druhé čtení

 

You may also be interested in
ISP (login)