Archives of the Chamber of Deputies

From archival records

Palace od Thuns in 1945 - Premises of the former Senate of the National Assembly
Hall of the Palace of Thuns in 1945
Election of the President of Republic – arrival of T.G. Masaryk to Rudolfinum on 27 May 1927
Speech of Klement Gottwald on the occasion of the 1st session of the Constituent National Assembly after the events of February on 10 March 1948
Prázdné křeslo ministra zahraničních věcí se smuteční kyticí na první schůzi Ústavodárného národního shromáždění po únorových událostech dne 10. 3. 1948
Visit of the President of the USA G. Bush to the Federal Assembly of the Czech and Slovak Federative Republic on 17 November 1990

How to reach us

How to reach us

News

Online výstava fotografií z parlamentního prostředí

Výstava "Parlamentní dění objektivem poslankyně ČNR Dagmar Hochové" je nyní přístupná i online

Výstavba nového depozitáře

Stavba nových prostor Parlamentní knihovny a Archivu PS rychle postupuje.

17. 11. 1990 - George Bush ve Federálním shromáždění

30 let od historicky první návštěvy prezidenta USA na území Československa

More

Digital Repository

Digitální repozitář

The digital archive of parliamentary documents (debates, bills, lists of MPs and Senators, other parliamentary documents).

Our digital archive contains in its main section parliamentary documents from today going back to 1848. A historical section offers documents from the period of Czech (Bohemian) Assemblies and old prints from the beginning of our parliamentarianism since the 11th century.

Digital Repository


Contacts

Archiv Poslanecké sněmovny
Sněmovní 1
Praha 1

tel.: +420 257174131 - 5
e-mail: archiv@psp.cz

The research room is open to public from Tuesday to Thursday, 9 a.m. - 3 p.m. However, the Archives are closed during plenary sessions of the Chamber of Deputies.

It is necessary to arrange an appointment in advance.


Logo Chamber of Deputies

Logo Parlamentary Library

The Archives of the Chamber of Deputies are a member of the International Council on Archives:

Logo ICAISP (login)