Senátní tisky

Databáze obsahuje část databáze Senátu, která je jednou denně (obvykle po půlnoci) synchronizována do Poslanecké sněmovny, tj. data jsou obvykle s jednodenním zpožděním.

V následujícím přehledu nejsou uvedeny všechny tabulky a všechny sloupce tabulek, které má PS k dispozici, jejich popis a data budou následovat později.

Tabulka se_druh_tisku

Tabulka obsahuje číselník typů senátních tisků.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_druh int Identifikátor typu tisku
nazev_druhu char(X) Název typu tisku

Tabulka se_tisk

Tabulka obsahuje seznam senátních tisků.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_tisk int Identifikátor senátního tisku
id_druh int Identifikátor typu senátního tisku, viz se_druh_tisku:id_druh
id_stav int Identifikátor stavu senátního tisku
cislo_tisku int
Číslo senátního tisku, viz vysvětlivka níže
id_obdobi int
Číslo funkčního období Senátu
anotace char(X) Krátký název senátního tisku
nazev_tisku char(X) Název tisku

Číslo senátního tisku: v prvém funkčním období Senátu se používal zápis čísla senátního tisku (a podobně i dalších dokumentů) ve tvaru R/T nebo R/T/TZ, kde R je koncové dvojčíslí roku, T je číslo tisku a TZ je "číslo tisku za". V datech tabulky se_tisk se tento způsob kóduje jako RRTTT, kde RR a TTT jsou čísla R a T doplněna nulami zleva.

Tabulka psp2senat

Tabulka obsahuje vazby sněmovního a senátního tisku. V rámci těchto vazeb je primární sněmovní tisk, některé vazby mezi senátními tisky se dají odvodit skrze něj.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_psp int Identifikátor sněmovního tisku, viz tisky:id_tisk
id_senat int Identifikátor senátního tisku, viz se_tisk:id_tisk
typ int Typ vazby, viz níže

Typ: Nabývá hodnot: 5 - Poslanecká sněmovna vrátila nebo zamítla Senátu jeho návrh zákona, Senát v tomto případě vytváří senátní tisk typu "senátní návrh vrácený k dopracování" a jeho projednávání v Senátu může znovu pokračovat. 10 - Poslanecká sněmovna projednává senátní návrh zákona. 20 - Poslanecká sněmovna postupuje návrh zákona Senátu k projednání; 21 - opakované postoupení návrhu zákona k projednání Senátem. 30 - souběžné projednávání (mezinárodní smlouvy a některé další dokumenty).
ISP (login)