Data Poslanecké sněmovny a Senátu

Poslanecká sněmovna pro zájemce zveřejňuje strukturované údaje a data ze své agendy.

V současné době je to hlavně agenda poslanců a osob a hlasování; další data budou přidávána postupně.

Soubor Data
poslanci.zip Agenda poslanců a osob (ZIP, 72 KB, aktualizace každý den)
hl-2010ps.zip Hlasování, 6. volební období (2010-) (ZIP, 2,5MB, aktualizace každý den)
hl-2006ps.zip Hlasování, 5. volební období (2006-2010) (ZIP, 4,5MB, aktualizace každý den)
hl-2002ps.zip Hlasování, 4. volební období (2002-2006) (ZIP, 7,2MB, aktualizace každý den)
hl-1998ps.zip Hlasování, 3. volební období (1998-2002) (ZIP, 6,6MB, aktualizace každý den)
hl-1996ps.zip Hlasování, 2. volební období (1996-1998) (ZIP, 2,4MB, aktualizace každý den)
hl-1993ps.zip Hlasování, 1. volební období (prosinec 1993-1996) (ZIP, 2,4MB, aktualizace každý den)
tisky.zip Sněmovní tisky (ZIP, 3,5MB, aktualizace každý den)
interp.zip Ústní interpelace (ZIP, 200KB, aktualizace každý den)
sbirka.zip Sbírka zákonů (ZIP, 160KB, aktualizace každý den)

Data obsahují úplný stav, rozdílové aktualizace nejsou poskytovány. Doporučujeme aktualizovat všechna data, která na sobě závisí, tak aby byla zaručena jejich konzistence.

Formát dat

Data jsou dostupná ve formátu UNL, tj. každý řádek v souboru odpovídá jednomu řádku v databázi, oddělovačem je znak roury (|), pokud je sloupec prázdný, je jeho hodnota typu null. V sloupcích jsou používány tzv. escape sekvence k zápisu speciálních znaků s úvodním znakem \ (backslash) následovaný znakem.

Kódování je windows-1250.

Pokud bude strunktura dat doplňována, budou nové sloupce přidávány na konec.

Typy dat sloupců v tabulkách

Typ Popis
int integer
char(X) textový řetězec, s blíže neuvedenou délkou
char(N) textový řetězec, s konktrétní délkou
date datum, ve formátu DD.MM.YYYY
datetime(year to hour) datum a čas, ve formátu YYYY-MM-DD HH
datetime(..., fraction) Doplnění formátu o zlomky vteřiny, odděleno tečkou od původního formátu
datetime(hour to minute) čas, ve formátu HH:MMISP (login)