Hlasování
9. schůze

Procedurální hlasování
1 - 6 (15. 2. 2022), 7 - 84 (16. 2. 2022), 89 - 90 (18. 2. 2022), 100 - 112 (2. 3. 2022), 139, 143 (3. 3. 2022), 158 (4. 3. 2022)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 127/2/ - zamítnutý Senátem
85 (16. 2. 2022), 86 - 88 (17. 2. 2022), 91 (18. 2. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/ - prvé čtení
125 - 126 (2. 3. 2022)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 56/ - prvé čtení
115 (2. 3. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 57/ - prvé čtení
130 - 131 (2. 3. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 58/ - prvé čtení
127 - 129 (2. 3. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení
116 - 117 (2. 3. 2022)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení
132 - 133 (2. 3. 2022)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 94/ - prvé čtení
121 - 122 (2. 3. 2022)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů /sněmovní tisk 95/ - prvé čtení
123 - 124 (2. 3. 2022)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb. /sněmovní tisk 130/ - prvé čtení
113 - 114 (2. 3. 2022)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 138/ - prvé čtení
137 - 138 (2. 3. 2022)

25. Návrh poslanců Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona o lobbování /sněmovní tisk 1/ - prvé čtení
155 - 156 (3. 3. 2022)

26. Návrh poslanců Radka Vondráčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování /sněmovní tisk 2/ - prvé čtení
157 (3. 3. 2022)

48. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení
134 - 136 (2. 3. 2022)

68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách /sněmovní tisk 89/ - prvé čtení
145 (3. 3. 2022)

69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s přijetím Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017 /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení
146 (3. 3. 2022)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972 (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí /sněmovní tisk 93/ - prvé čtení
147 (3. 3. 2022)

71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 114/ - prvé čtení
148 (3. 3. 2022)

72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 115/ - prvé čtení
149 (3. 3. 2022)

73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Římě dne 27. ledna 2021 /sněmovní tisk 120/ - prvé čtení
150 (3. 3. 2022)

74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Arménskou republikou o usnadnění aplikace Evropské úmluvy o vydávání z 13. prosince 1957 (Praha, 9. června 2021) /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení
151 (3. 3. 2022)

75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé o letecké dopravě /sněmovní tisk 133/ - prvé čtení
152 - 153 (3. 3. 2022)

76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé o letecké dopravě /sněmovní tisk 134/ - prvé čtení
154 (3. 3. 2022)

78. Vládní návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu) /sněmovní tisk 61/ - třetí čtení
118 - 120 (2. 3. 2022)

81. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
92 - 93 (18. 2. 2022)

83. Návrh na odvolání člena Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
94 (18. 2. 2022)

84. Návrh na odvolání člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
95 (18. 2. 2022)

85. Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
96 (18. 2. 2022)

86. Návrh na volbu členů a náhradníků Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
97 (18. 2. 2022)

87. Návrh na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
98 (18. 2. 2022)

88. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
99 (18. 2. 2022)

107. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše
140 - 142 (3. 3. 2022)

108. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody
144 (3. 3. 2022)


ISP (login)