Hlasování
4. schůze

Procedurální hlasování
1 - 14, 21 (14. 12. 2021)

1. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
18 - 19 (14. 12. 2021)

4. Návrh na volbu člena Národní rozpočtové rady
20 (14. 12. 2021)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské federální republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané 6. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení
22 (14. 12. 2021)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic, podepsané v Praze dne 10. července 1990 a změněné výměnou nót provedenou v Praze dne 23. srpna 1991 a 24. října 1991, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení
23 - 24 (14. 12. 2021)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů Mezinárodní finanční korporace č. 273. ze dne 16. dubna 2020 /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení
25 - 27 (14. 12. 2021)

8. Návrh ročních odměn za činnost členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky /sněmovní dokument 139/
28 (14. 12. 2021)

9. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k nezbytné úloze jaderné energetiky v dekarbonizaci ekonomiky
15 - 17 (14. 12. 2021)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (login)