Hlasování
1. schůze, 10. 11. 2021

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
3 (10. 11. 2021)

7. Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru
4 (10. 11. 2021)

8. Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců
5 (10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
6 - 8 (10. 11. 2021)

10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny
9 (10. 11. 2021)

12. Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny
10 (10. 11. 2021)

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny
11 - 12 (10. 11. 2021)

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny
13 (10. 11. 2021)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny
14 (10. 11. 2021)

17. Návrh termínu a pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny
15 - 16 (10. 11. 2021)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (login)