Sněmovní tisk 86
Novela z. - trestní zákoník - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 86/0 dne 10. 12. 2021.

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 31. 5. 2021, 1. 8. 2021, 28. 6. 2022.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2021 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Taťána Malá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně-právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 1. 2022 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 69).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 1. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 86/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 86/2, který byl rozeslán 3. 3. 2022 v 9:45.

 • G
  • Ústavně-právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 3. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 86/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2022 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 29, usnesení č. 156).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 4. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 231, dokument 231/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 4. 2022 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 5. 2022 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 231/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 5. 2022 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 459).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 5. 2022.
  Prezident zákon podepsal 18. 5. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 5. 2022.

Zákon vyhlášen 27. 5. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 130/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
265Helena Válková21521-33254.doc (103 KB) 17. 1. 2022 v 10:14:04
374Helena Válková21630-33470.doc (91 KB) 18. 2. 2022 v 09:33:17
474Helena Válková21730-33654.docx (24 KB) 2. 3. 2022 v 11:44:50
475Radek Koten21731-33655.docx (44 KB) 2. 3. 2022 v 11:47:35


Deskriptory EUROVOCu: neúmyslný trestný čin, pomoc obětem trestné činnosti, trestní řízení, trestní zákoník, trestný čin

Navržené změny předpisů (10)ISP (login)