Sněmovní tisk 95
Vl.n.z.,kterým se mění některé zák.v oblasti finančního trhu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 95/0 dne 15. 12. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 1. 8. 2019, 25. 12. 2019, 29. 12. 2019, 26. 3. 2020, 12. 6. 2020, 30. 6. 2020, 4. 7. 2020, 17. 7. 2020, 11. 2. 2021, 10. 3. 2021, 18. 3. 2021, 26. 6. 2021, 2. 8. 2021, 9. 11. 2021, 10. 11. 2021, 28. 11. 2021, 1. 1. 2022, 12. 2. 2022, 28. 2. 2022, 8. 7. 2022, 12. 8. 2022, 1. 1. 2023, 12. 2. 2023.
  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 4. 1. 2022. Určila zpravodaje: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. a navrhla přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 9)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 115).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 124, usnesení č. 115).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 3. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 220, dokument 220/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 3. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 3. 2022 a přijal usnesení č. 150, které bylo rozdáno jako tisk 220/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 4. 2022 a přijal usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako tisk 220/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 4. 2022 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 445).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2022.
  Prezident zákon podepsal 13. 4. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 4. 2022.

Zákon vyhlášen 29. 4. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 96/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: eurotrh, finanční dohled, finanční nástroj EU, finanční trh, investiční politika, kapitálový trh, obligace, podpora trhu, přibližování legislativy

Navržené změny předpisů (19)ISP (login)