Sněmovní tisk 73
Novela z. o léčivech - EU

Stav projednávání ke dni: 26. května 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 73/0 dne 8. 12. 2021.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2021 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: Ing. Josef Kott a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 119).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 3. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 73/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 73/2 (doporučuje schválit).

Další projednávání možné od 2. 5. 2022.

Projednávání tisku navrženo na pořad 25. schůze (od 31. května 2022).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
740Pavel Bělobrádek21996-34126.docx (45 KB) 21. 4. 2022 v 12:23:02
780Pavel Bělobrádek22036-34211.docx (20 KB) 10. 5. 2022 v 10:23:58


Deskriptory EUROVOCu: farmaceutická legislativa, farmaceutický průmysl, farmaceutický výrobek, genetika, kontrola léčiv, lék, veterinární legislativa, veterinární lék

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)