Sněmovní tisk 6
Novela z. o některých přestupcích

Stav projednávání ke dni: 18. ledna 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 2021.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 6/0 dne 15. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0006.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 12. 2021 jako tisk 6/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 18. 12. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 6. schůze (od 11. ledna 2022).Deskriptory EUROVOCu: delikvence, sportovní událost, správní delikt, veřejná bezpečnost, veřejný pořádekISP (login)