Sněmovní tisk 58
Novela z. o silniční dopravě - EU

Stav projednávání ke dni: 25. května 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 58/0 dne 25. 11. 2021.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 12. 2021 (usnesení č. 7). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Zuzana Ožanová (usnesení č. 117).
  Čtení proběhlo 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 117).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 3. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 58/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 58/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 4. 2022 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 4. 2022 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 58/3, který byl rozeslán 28. 4. 2022 v 13:46.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 5. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 58/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2022 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 105, usnesení č. 237).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 5. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 246, dokument 246/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 5. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

Další projednávání možné do 22. 6. 2022 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
693Jiří Hájek21949-34019.docx (32 KB) 8. 4. 2022 v 08:03:10


Deskriptory EUROVOCu: doba řízení, dopravce, dopravní právo, jízdní personál, přepravní předpisy, silniční doprava

Navržené změny předpisů (7)ISP (login)