Sněmovní tisk 218
Vl.n.z. o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem - EU

Stav projednávání ke dni: 25. června 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 5. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 218/0 dne 18. 5. 2022.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 5. 2022 (usnesení č. 57). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kukla a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 259).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 218/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 218/2 (doporučuje schválit).

Další projednávání možné od 4. 7. 2022.


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Rozpočtový výbor
č. 14 (22. června 2022)


Deskriptory EUROVOCu: daňové orgány, interinstitucionální spolupráce (EU), podvod, podvody poškozující EU, přibližování legislativy, spolupráce mezi institucemi, správní pravomocISP (login)