Sněmovní tisk 215
Novela z. o státní službě

Stav projednávání ke dni: 25. června 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Benda, Marek Výborný, Jan Jakob, Josef Cogan, Jakub Michálek) předložila sněmovně návrh zákona 12. 5. 2022.
Zástupce navrhovatele: Benda M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 215/0 dne 13. 5. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0215.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 5. 2022. Vláda zaslala stanovisko 18. 5. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 5. 2022 jako tisk 215/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 5. 2022 (usnesení č. 57). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1., 2. 6. 2022 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 250).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V

Další projednávání možné od 3. 7. 2022.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
941Zuzana Ožanová22197-34486.docx (40 KB) 16. 6. 2022 v 10:55:01
943Zuzana Ožanová22199-34490.docx (41 KB) 16. 6. 2022 v 10:55:33
944Zuzana Ožanová22200-34491.docx (39 KB) 16. 6. 2022 v 10:55:58
945Zuzana Ožanová22201-34492.docx (38 KB) 16. 6. 2022 v 10:56:27
946Zuzana Ožanová22202-34493.docx (38 KB) 16. 6. 2022 v 10:56:48
947Zuzana Ožanová22203-34494.docx (38 KB) 16. 6. 2022 v 10:57:07


Deskriptory EUROVOCu: oprávnění k výkonu služby, profesní status, státní úředník, státní zaměstnanec, veřejná služba, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)