Sněmovní tisk 214
Zpráva o činnosti a hospodaření ÚPDI za rok 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2021

Autor: ÚPDI

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 6. 5. 2022 jako tisk 214/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 5. 2022 (usnesení č. 58). Zpravodajem určen Ing. Antonín Tesařík.

 • V
  • Věcně příslušný Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 20. 5. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 214/1 (bere na vědomí).
  Schválením pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny dne 31. 5. 2022 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.


Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, zpráva o činnostiISP (login)