Sněmovní tisk 208
Zpráva o činnosti RRTV za rok 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2021

Autor: RRTV

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 28. 4. 2022 jako tisk 208/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 5. 2022 (usnesení č. 58). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

 • V
  • Věcně příslušný Volební výbor projednal zprávu a vydal 20. 5. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 208/1 (schvaluje).
  Schválením pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny dne 31. 5. 2022 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.


Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, správní dohled, správní kontrola, televize, zpráva o činnostiISP (login)