Sněmovní tisk 195
Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil ve 2. pololetí 202

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2021

Autor: min. obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 8. 4. 2022 jako tisk 195/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 4. 2022 (usnesení č. 48). Zpravodajem určena Ing. Michaela Opltová.

 • V
  • Věcně příslušný Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 20. 5. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 195/1 (bere na vědomí).
  Schválením pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny dne 31. 5. 2022 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 8. 4. 2022 jako senátní tisk 230/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 4. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 5. 2022 a přijal usnesení č. 175, které bylo rozdáno jako tisk 230/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní bezpečnost, NATO, pozemní vojska, vojenská spolupráce, vojenské letectvo, vojenský letoun, vojska v zahraničíISP (login)