Sněmovní tisk 908
Novela z. o zadávání veřejných zakázek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeněk Ondráček, Jiří Mašek, Radek Koten (vzal podpis zpět 5.08.2020), Jan Birke) předložila sněmovně návrh zákona 23. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: Ondráček Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 908/0 dne 25. 6. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0908.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 6. 2020. Vláda zaslala stanovisko 29. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 7. 2020 jako tisk 908/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: Ondřej Profant a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 29. 1. 2021 na 79. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1501). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 29. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 255, usnesení č. 1501).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 2. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 55, dokument 55/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Ústavně-právní výbor, Stálá komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 3. 2021 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 55/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 3. 2021 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 55/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 3. 2021 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 55/3 (zamítá).
  • Stálá komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy projednal návrh dne 16. 3. 2021 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 55/4 (zaujímá stanovisko).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2021 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 157).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 908/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2021 poslancům jako tisk 908/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 207).Deskriptory EUROVOCu: epidemie, správní formality, veřejná zakázka

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)