Sněmovní tisk 1027
Novela z. o požární ochraně

Stav projednávání ke dni: 18. září 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: Růžička P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1027/0 dne 29. 9. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1027.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 10. 2020. Vláda zaslala stanovisko 27. 10. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 10. 2020 jako tisk 1027/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 11. 2020 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Lukáš Kolářík a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Zpravodajem 29. 1. 2021 určen jiný poslanec (usnesení č. 1499).

  Projednávání pokračovalo 29. 1. 2021 na 79. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1499).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 8. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1027/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1027/3, který byl rozeslán 27. 5. 2021 v 10:11.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 6. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1027/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 9. 2021 na 118. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 58, usnesení č. 1777).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou se připravuje k zveřejnění a předání do dalších kroků legislativního procesu - mj. probíhá zapracování přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických oprav. Editační práce probíhají bez zbytečného odkladu, přičemž není stanovena žádná lhůta pro jejich dokončení.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7506Jan Bartošek19730-30066.docx (118 KB) / PDF (297 KB, 7 stran) 17. 2. 2021 v 23:54:09
8516Květa Matušovská20740-31388.docx (17 KB) / PDF (273 KB, 3 strany) 26. 5. 2021 v 14:57:00


Deskriptory EUROVOCu: naléhavá pomoc, ochrana proti požáru, polovojenské síly, signalizační zařízení, sociální zařízení

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)