Sněmovní tisk 1010
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Stav projednávání ke dni: 23. září 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Běhounek, Vít Kaňkovský) předložila sněmovně návrh zákona 10. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: Běhounek J., Kaňkovský V..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1010/0 dne 11. 9. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1010.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 9. 2020. Vláda zaslala stanovisko 14. 10. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 10. 2020 jako tisk 1010/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 23. 5. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: lékař, lékařský posudek, pracovní nezpůsobilost, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, zdravotnické povolání, zpráva

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)