Speaches, Press Releases and Notices

5.12.2019   Oficiální návštěva předsedy PS v Lucembursku

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček zahájí ve čtvrtek 5. prosince 2019 oficiální návštěvu Lucemburského velkovévodství. Pozvání obdržel od svého protějšku, předsedy lucemburského parlamentu.

Hlavními body dvoudenního programu je vystoupení Radka Vondráčka na plenárním zasedání Parlamentu Beneluxu, přijetí velkovévodou Jindřichem Lucemburským, jednání s předsedou Poslanecké sněmovny Fernandem Etgenem a s předsedou vlády Xavierem Bettelem.

Předseda Sněmovny se rovněž setká s krajany, navštíví Evropský soudní dvůr a položí květiny u hrobu krále Jana Lucemburského v kryptě katedrály Notre-Dame.

Info pro média:

V případě zájmu o bližší informace nebo zapojení zahraničních zpravodajů prosím neprodleně kontaktujte tiskovou mluvčí předsedy PS Barboru Štenglovou: stenglovab@psp.cz


Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)